Борба против корупције

13.03.2018.
 
 1. Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 2. Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 3. Извeштaj o усвajaњу Лoкaлнoг aнтикoрупциjскoг плaнa зa oпштину Кањижа
 4. Лoкaлни aнтикoрупциjски плaн зa oпштину Кањижа
 5. Лице задужено за координацију субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а
 6. Комисија за избор чланова тела за праћење ЛАП-а
 7. 1. седницa Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАПа
 8. Пословник о раду Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а
 9. 2. седницa Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-аопштине Кањижа
 10. Одлука о утврђивању критеријума и поступку избора чланова тела за праћење примене ЛАП-а општине Кањижа
 11. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене ЛАП-а општине Кањижа
 12. Пријава на Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене ЛАП-а
 13. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 14. Формулар пријаве за јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у
 15. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 16. Формулар пријаве за јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у
 17.  Правилник о поклонима функционера
 18. Решење о образовању привременог радног тела за праћење примене ЛАП за општину Кањижа
 19. Извештај о образовању привременог радног тела за праћење ЛАП за општину Кањижа

 

Евиденција контаката са лобистима

Није било лобирања.