Родно одговорно буџетирање

09.11.2021.
    
На основу члана 16 [с7] Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -...

Стање дуга пореских обвезника

08.11.2017.
 
Стање дуга у трећем кварталу 2017. године по свим изворним јавним приходима: Стање дуга правних лица Стање дуга физичких лица Стање дуга у...
  1