Обавештење о захтеву за промену цене услуга зимског одржавања путева

08.11.2019.
 
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањиже Број: 02-383/2019-I Дана: 7.11.2019. год. Кањижа О Б А В Е Ш Т Е...

Процена утицаја на животну средину

31.10.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.10.2019.
   
Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 –...

Јавни оглас за отуђење непокретности

03.10.2019.
 
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...

Обустава испоруке гаса

06.09.2019.
  
ЈП Србијагас обавештава грађaне да дана 11.09.2019. на територији Општине Кањижа неће бити гаса у следћеим местима: Кањижа, Трешњевац, Велебит, Зимонић, Адорјан, Тотово Село, док ће...