Добровољно ватрогасно друштво у Кањижи добило ватрогасно возило

06.09.2023.
 
Ову инвестицију су заједнички реализовали Локална самоуправа општине Кањижа, Добровољно ватрогасно друштво Даљ из Хрватске и Добровољно ватрогасно друштво из Кањиже.  Добровољно ватрогасно друштво у Кањижи...

Локални информациони центар за енергетску ефикасност Општине Кањижа

01.09.2023.
  
Грађани односно заинтересоване стране у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кањижа, у оквиру пројекта...

Расписан конкурс за извођаче у пројекту енергетске ефикасности

31.08.2023.
 
У општини Кањижа објављен је конкурс за извођаче који могу да учествују у програму подизања енергетске ефикасности кућа, станова и зграда.  Надлежно министарство и локална самоуправа...

Јавни позив за привредне субјекте

22.08.2023.
 
На основу чл. 12-17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кањижа у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност...

Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута

31.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

25.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...
  1    ...    3    4    5    ...    57