Свечана предаја трга

16.12.2019.
  
19. децембра, у четвртак од 11.00 часова ће се одржати свечана предаја реконструисаног трга у кањижи између А и Б блока Унидома. Догађају присуствоваће Игор Мировић...

Процена утицаја на животну средину

11.12.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник...

Јавни конкурс за давање у закуп стана у Хоргошу

06.12.2019.
 
На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања именована Решењем председника...

Јавни оглас за закуп дела непокретности

06.12.2019.
 
На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чл. 6. став...

Cтудијa процене утицаја на животну средину

27.11.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:   –    Издало решење да за Пројекат радио-базне станице на...

Обавештење о захтеву за промену цене услуга зимског одржавања путева

08.11.2019.
 
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањиже Број: 02-383/2019-I Дана: 7.11.2019. год. Кањижа О Б А В Е Ш Т Е...