Службени лист општине Кањижа – 2019/15

08.10.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 468 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ         469 ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ           469 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/14

08.10.2019.
  
САДРЖАЈ: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА            466 ...

Јавна набавка 57/2019

08.10.2019.
 
Услуга коришћења софтвера

Јавни оглас за отуђење непокретности

03.10.2019.
 
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана...

Додела бесповратних средстава Буџетског фонда за пољопривреду

30.09.2019.
 
На основу Јавних позива Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Општине Кањижа за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање реализованих инвестиција у набавку...

Јавна набавка 56/2019

24.09.2019.
 
Санирање објеката у власништву општине Кањижа