Предлог списка стипендиста

13.11.2017.
  
Предлог списка кандидата за доделу стипендије на конкурсу расписаном за стипендирање студената из општине Кањижа за школску 2017/18. годину: 1.            Плетикосић Јохана 2.            Маодуш Марија ...

Јавна набавка 45/2017

10.11.2017.
 
Закуп шатора за манифестације

Јавна набавка 41/2017

09.11.2017.
 
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза, завршетак изградње коловоза ...

Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите

09.11.2017.
  
На основу члана 124. став 4.и 5., члана 133. и члана 134. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гл. РС“ бр.24/2011) – у даљем тексту:...

Јавна расправа поводом нацрта одлука које се односе на обрачун пореза на имовину за 2018. годину

03.11.2017.
 
У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,...

Два признања за Велебит

02.11.2017.
  
За кратко време у малено село Велебит у кањишкој општини, ове јесени стигла су два признања. Био је то повод да насеље у коме махом...