Јавна набавка 62/2018

06.12.2018.
 
Набавка услуге организовања манифестације - Новогодишњи вашар

Службени лист општине Кањижа – 2018/16

05.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА                   474 ОГЛАС ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/15

05.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 1811/18 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА...

Јавна набавка 61/2018

04.12.2018.
 
Услуге осигурања за 2019. годину