Службени лист општине Кањижа – 2021/6

19.04.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  86 ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 13...

Стипендирање спортиста

16.04.2021.
 
На основу члана 44. став 3., члана 57. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа...

Информације о упису у први разред основне школе

14.04.2021.
 
У току је упис у основне школе, који траје до 31. маја 2021. Предуслов за упис у први разред основне школе је да је старост...

Промена цена привредног друштва "Потиски водоводи"

14.04.2021.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

I ванредна седница Скупштине општине Кањижа

13.04.2021.
  
16. априла 2021. (петак) са почетком 14.30 часова се одржава I ванредна седница Скупштине општине Кањижа, која се одржава у електронској форми Позивница ДНЕВНИ...

Цела Војводина као туристички производ

09.04.2021.
  
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић са сарадницима посетио је Кањижу где је након разговора са челницима општине изјавио да је видео многе...