Службени лист општине Кањижа – 2021/18

08.09.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО НА ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА БР. Е-2795 ...

Хело Кањижа!

03.09.2021.
 
Локална самоуправа општине Кањижа ставила је велики нагласак на развој туризма и његову промоцију у последњем периоду, саопштиле су власти на конференцији за новинаре на којој...

Јавни конкурс за давање у закуп дела непокретности

03.09.2021.
 
На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 6....

Бициклистичка тура од Кањиже до Хоргоша

02.09.2021.
  
Као једна од важних активности пројекта „Хоргош-Реске-Сегедин - Добар пут спаја људе“ (CBC-BIKE) спроведеног у оквиру INTERREG IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, 18. септембра 2021. године,...

21 НВО добила подршку локалне самоуправе у општини Кањижа

01.09.2021.
 
Кањижа подржала манифестације цивилног сектрора са 3,8 милиона динара.   На другом конкурсном кругу за доделу средстава невладиним организацијама, општина Кањижа доделила је 3,8 милиона динара....

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.09.2021.
  
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...