Цела Војводина као туристички производ

09.04.2021.
  
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић са сарадницима посетио је Кањижу где је након разговора са челницима општине изјавио да је видео многе...

Оглашавање јавног увида

06.04.2021.
 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени...

Конкурс за медије

01.04.2021.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), чл. 4-6. Правилникa...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

30.03.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр....