Cтудија процене утицаја

04.04.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: – Одсек за грађевинске и инспекцијске послове издало је...

Одлука о додели средстава за јавне радове

04.04.2017.
  
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа, мишљења Локалног Савета за запошљавање, као и предлога Комисије за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за...

Одржан тренинг за пољопривреднике у Хоргошу

31.03.2017.
 
На позив локалне самоуправе Кањиже и Хоргошког клуба произвођача је јуче заинтересованима предавање одржао Иштван Бочкај. Заправо се радило о тренингу везаном за маркетинг и мотивацију....

Јавна презентација урбанистичког пројекта

31.03.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009...

Јавни конкурс за пројекте у култури

30.03.2017.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у...