VIII седница Скупштине општине Кањижа

19.01.2017.
  
26. јануара 2017. (четвртак) се одржава VIII седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 10.00 часова у великој сали градске куће. Позивница Дневни ред: ...

Увођење у војну евиденцију

16.01.2017.
 
Грађани Републике Србије,  а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у...

Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта

12.01.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

У парлогу 2.000 хектара

11.01.2017.
 
Веома слаба била је заинтересованост пољопривредних газдинстава за узимање у закуп државног пољоприврендог земљишта у општини Кањижа, што се потврдило у два круга лицитације. У првом...