Промена цена привредног друштва "Потиски водоводи"

14.04.2021.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

I ванредна седница Скупштине општине Кањижа

13.04.2021.
  
16. априла 2021. (петак) са почетком 14.30 часова се одржава I ванредна седница Скупштине општине Кањижа, која се одржава у електронској форми Позивница ДНЕВНИ...

Оглашавање јавног увида

06.04.2021.
 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени...

Конкурс за медије

01.04.2021.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), чл. 4-6. Правилникa...

Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004...