Службени лист општине Кањижа – 2019/11

20.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       ...

Искључења струје 21. јуна

19.06.2019.
 
Oбавештење Електродистрибуције Суботица, Погона из Кањиже: корисници ће због планираних радова на електричној мрежи 21. јуна остати без струје у Маолом Песку у делу улице Републиканска...

Јавна набавка 42/2019

19.06.2019.
 
Набавка добара –  Набавка противградних ракета

Јавна набавка 41/2019

19.06.2019.
 
Услугa организовања манифестације -– XXVIII. Жетелачка свечаност у Долинама ...

Јавна набавка 40/2019

18.06.2019.
 
Набавка радова: Одржавање и поравнање атарских путева на територији општине Кањижа ...