Јавна набавка 26/2017

22.06.2017.
 
Услуге рекламирања

XII седница Скупштине општине Кањижа

21.06.2017.
  
28. јуна 2017. (среда) се одржава XII седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 10.00 часова у великој сали градске куће. Позивница – Усвајање...

Јавна набавка 25/2017

16.06.2017.
 
Закуп шатора за манифестације

Јавна презентација урбанистичког пројекта

16.06.2017.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

База података о стамбеним заједницама

16.06.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду, финансије и развој, Општинска управа општине Кањижа, решавајући по упутству МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНСФРАСТРУКТУРЕ, Сектора за...

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

15.06.2017.
  
Национална служба за запошљавање – Филијала Кикинда у сарадњи са Општином Кањижа расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години Програм стручне...
  1    ...    3    4    5    ...    182