Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

30.03.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр....

Јавна презентација урбанистичког пројекта

26.03.2021.
 
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Скупштина општине је одлучила о радним извештајима

26.03.2021.
 
Извештаји општинских установа о раду у прошлој години били су централна тема заседања Скупштине општине Кањижа 25. марта. Одлучено је и о одузимању права коришћена над...

Јавни конкурс за финансирање пројеката у култури

19.03.2021.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину...

Подршка програмима удружења

19.03.2021.
  
На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”,...
  1    ...    3    4    5    ...    380