Обавештење

18.07.2019.
   
Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница...

Позив

17.07.2019.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Регионална депонија доо из Суботице, Трг Лазара Нешића бр....

Јавна набавка 45/2019

17.07.2019.
 
Набавка услуга: ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА У ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 01.09.2019. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ ...

Јавни позив

17.07.2019.
  
Јавни позив за финанцирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2019. години ...

Заштитник грађана Зоран Пашалић посетио Кањижу

15.07.2019.
 
Заштитник грађана Републике Србије Зоран Пашалић са сарадницима у оквиру кампање „Дани омбудсмана” боравио је у Кањижи, која је седма од 13 општина коју ће до...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

15.07.2019.
  
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...
  1    ...    3    4    5    ...    285