Конкурс за медије

02.03.2020.
  

Председник општине Кањижа расписуjе конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета општине Кањижа за 2020. годину додељују се у висини од 3.500.000,00 динара.

Средства из претходног става додељују се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе

- остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоји културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

- остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа.

Извештаји:

Хонестас агенција, Имре Шебешћен пр, Нови Сад

Мариана Беде ПР консултантске услуге Смарт Маркетинг Кањижа

Панда Радио д.о.о. Кањижа

Тисапартфест д.о.о.

Фокс Медиа доо, производња, трговина и услуге Бечеј

Удружење „Потиски Њуз“

Дунав продукција Нови Сад

Прилози:Oдлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2020. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години (.pdf)

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години (.doc)

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Буџет пројекта

Наративни и финансијски извештај

Финансијски део извештаја

Решење о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години