Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење отпада

19.03.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да предузеће „BRANTNER” OTPADNA PRIVREDA D. O. O. из Новог Бечеја, Башаидски пут бб....

Обавештење о издатој сагласности на студију процене утицаја затеченог стања

08.03.2021.
 
Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да „ВИСА-ПРОМ“ ДОО Кањижа, из Кањиже, ул. Харшањи Тибора бр. 17. добио је сагласност за студију процене утицаја затеченог...

Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење отпада

08.03.2021.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да предузеће  „ВИСА-ПРОМ“ ДОО Кањижа, из Кањиже, ул. Харшањи Тибора бр. 17. (матични...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   
Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,...