Обавештење грађана о начину остваривања права коришћења државног земљишта без накнаде у 2019 години

05.07.2018.
  
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 i 80/2017), Председник општине Кањижа расписује јавни позив...

Јавна набавка 37/2018

05.07.2018.
 
Набавка услуга организовања манифестације - ИЗБОР „МИС ШТРАНДА“У КАЊИЖИ ...

Јавна набавка 36/2018

05.07.2018.
 
Услуга организовања манифестације Дан новог хлеба

Јавни позив за остваривање права пречег закупа по основу сточарства и инфраструктуре

05.07.2018.
  
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања...

Проценa утицаја на животну средину

02.07.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Керамика Кањижа доо из Кањиже, Хоргошки пут...

Службени лист општине Кањижа – 2018/10

28.06.2018.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ    287 ...
  1    ...    54    55    56    ...    285