XXV седницa Скупштине општине Кањижа

21.09.2023.
  

28. септембра 2023. (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Великој сали Градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. одржава се XXV седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

 – Усвајање записника са 24. седнице и 9., 10. и 11. ванредне седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 

1. Предлог Одлуке о условима и мерама које се спроводе и обезбеђују у току уклањања грађевинских објекта (стр. 12.)

2. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности уписане у лн бр. 5814 ко Кањижа парц. бр. 10663/1 из јавне својине општине Кањижа (стр. 18.)

3. Предлог Одлуке о додели јавних признања општине Кањижа за 2023. годину (стр. 21.)

4. Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар –јун 2023. године (стр. 26.)

5. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива, Сента

за 2024. годину (стр. 63.)

6. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2024. годину (стр. 76.)

7. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Библиотеке „József Attila“ Кањижа за 2024. годину (стр. 86.) 

8. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Образовно-културне установе ,,CNESA“, Кањижа за 2024. годину (стр. 96.)

9. Предлог Решења о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину (стр. 109.)

10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о  расподели добити за 2022. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (стр. 237.)

11. Предлог Решења о давању сагласности на  Прве измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину (стр. 239.)

12. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022. годину (стр. 280.)

13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 299.)

14. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ“ за 2022. годину (стр. 302.)

15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр. 324.)

16. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа које обављају делатност на територији општине Кањижа за период од 01.01.2023.  до 30.06.2023. године и Закључак о усвајању истог (стр. 326.)

17. Предлог Решења о именовању чланова и заменика чланова Локалног савета родитеља општине Кањижа за радну 2023/2024. годину  (стр. 331.)

18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне музичке школе, Кањижа (стр. 333.)

19. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Арањ Јанош“ Трешњевац (стр. 337.)

20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош (стр. 341.)

21. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредног-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа (стр. 344.)

22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“ (стр. 348.)

23. Одборничка питања

- Допунски материјал