Нацрт средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на јавној расправи

06.10.2015.
    
Општинска управа општине Кањижа позива сва заинтересована лица да доставе коментаре на нацрт Средњорочног програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Кањижа у року од 10...

Почела изградња бициклистичке стазе у Хоргошу

21.05.2015.
  
20. маја председник општине Кањижа, Михаљ др Бимбо је посетио радове у Хоргошу на почетној локацији бициклистичке стазе. Прва фаза радова садржи 1.700 метара стазе, а...

Бања и Тиса су ту, а биће и тржни центар

06.05.2015.
  
Изградња аутобуске станице у Кањижи је једна од приоритетних инвестиција која се реализује, па је поред саобраћајне и остале инфраструктуре, највећим делом урађене у претходном периоду,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.04.2015.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Корак ка новој станици

02.06.2014.
   
Урађена је приступна инфраструктура за нову аутобуску станицу у Кањижи, вредна 9,1 милиона динара, а у току је јавна набавка за изградњу објекта станице за радове...