Јавна презентација урбанистичког пројекта

19.04.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

29.03.2018.
 
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавне презентације пројеката изградња и уређења

30.11.2017.
   
Одсек за грађевинске и инспекцијске послове ће од 30. новембра до 06. децембра 2017. године организовати две јавне презентације пројекта изградње и уређења. Пројекат изградње...

Свечана предаја обновљеног Вашаришта

20.12.2016.
    
Вашариште у Кањижи, које је прошле године било претворено у привремени прихватни центар за смештај миграната, обновљено је и свечано симболичним пресецањем врпце предато на употребу,...

Интерни конкурс за попуњавање радних места

22.08.2016.
   
Општинска управа општине Кањижа оглашава интерне конкурсе за попуњавање следећих радних места: -          послови из области урбанизма и планирања -          грађевински инспектор ...

Нацрт средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на јавној расправи

06.10.2015.
    
Општинска управа општине Кањижа позива сва заинтересована лица да доставе коментаре на нацрт Средњорочног програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Кањижа у року од 10...