Обнавља се тераса Вигада

16.10.2023.
   
Прва фаза обнове Вигада почиње 16. октобра, а односи се на сређивање терасе легендарне зграде. Инвестиција се спроводи уз суфинансирање Министарства културе у износу од 13.350.000,00...

Јавни оглас за отуђење парцеле без објекта

01.08.2023.
  
Предмет јавног огласа је јавно надметање за отуђење непокретности уписане у лист непокретности број 5814 КО Кањижа, парцела број 10663/1 коју чини грађевинска парцела без објекта...

Јавни оглас за отуђење стана у Хоргошу

02.06.2023.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020),...

Јавни оглас за отуђење непокретности у Хоргошу

05.05.2023.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020),...

Јавни оглас за отуђење непокретности у Кањижи

05.05.2023.
  
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020),...

Кратак филм поводом дана Општине 2021.

21.10.2022.
                
    У протеклој години је самоуправа успешно вршила своје задатке упркос томе што економији која се још није сасвим опоравила од пандемије корона...