Јавни конкурс за доделу спортских стипендија

08.03.2024.
  
На основу члана 22. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/18) и...

Конкурс за посебне програме у области спорта

08.03.2024.
  
На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/18) и...

Економско оснаживање избеглица

01.03.2024.
 
На основу члана 11. Правилника о раду комисије, комисија за избор корисника за доделу помоћи  за економско оснаживање избеглица на територији општине Кањижа (у даљем тексту...

Регресирање путних трошкова студената

08.02.2024.
  
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,...

Конкурс за коришћење бине

29.01.2024.
 
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује П О З И В за прикупљање захтева за коришћење бине у 2024. години ...

Годишњи план јавних конкурса за удружења грађана

24.01.2024.
  
На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“,...