Конкурс за спровођење јавних радова

15.04.2019.
 
Национална служба за запошљавање – Филијала Кикинда у сарадњи са Општином Кањижа (ЛАПЗ – Сопствени програм општине) pасписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ...

Коришћење бине у 2019. години

28.03.2019.
 
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује П О З И В за прикупљање захтева за коришћење бине у 2019. години ...

Конкурс за програме у култури

18.03.2019.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора...

Јавни конкурс за невладине организације

18.03.2019.
  
На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/08) и у складу са одредбама Одлуке о...

Јавни конкурси за закуп непокретности

13.02.2019.
 
На  основу усвојених одлука о покретању поступка за давање у закуп делова непокретности од стране Општинког већа општине Кањижа од дана 13.2.2019. г., Комисија за стамбена...

Конкурс за доделу студентских стипендија

18.10.2018.
  
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014) Председник општине Кањижа расписује , К О Н К...