Конкурс за коришћење бине у 2023.

20.01.2023.
   
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује П О З И В за прикупљање захтева за коришћење бине у 2023. години ...

Конкурс за студентске стипендије

01.11.2022.
  
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014 и 30/2020) Председник општине Кањижа  расписује К О Н...

II Јавни конкурс у култури

26.08.2022.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима...

Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу

15.07.2022.
  
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022. ГОДИНУ   Јавни позив се...

Конкурс за енергетску ефикасност за грађане општине Кањижа

14.07.2022.
  
Јавни позив за доделу безповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Кањижа у 2022. години који се односе на...

Конкурс за доделу јавних признања општине Кањижа

02.06.2022.
   
На основу члана 11. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 9/2019) председник општине Кањижа расписује   К О Н...