Конкурс за пријављивање кандидата у Попису пољопривреде

15.08.2023.
   
Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као...

Конкурс за доделу јавних признања

31.05.2023.
  
На основу члана 11. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 9/2019) председник општине Кањижа расписује К О Н К У...

Конкурс за цивилне организације

03.05.2023.
  
На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”,...

Јавни позиви за доделу средстава за пољопривреду и рурални развој

03.05.2023.
  
Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2023. години расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне...

Конкурс за цркве и верске заједнице

18.04.2023.
  
На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа...

Конкурс за спровођење јавних радова

13.04.2023.
  
На основу члана 43 став1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15 и 113/17 – др. закон,...
  1    ...    3    4    5    ...    35