XXVI седницa Скупштине општине Кањижа

16.11.2023.
  

23. новембра 2023. (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Великој сали Градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. одржава се XXVI седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д : 

Усвајање записника са 25. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 

1. Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност општине Кањижа за период 2024 – 2026. године (стр. 9.)

2. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 18 КО Мартонош парц. бр. 1751/13 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања (стр. 67.)

3. Предлог Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња (стр. 70.)

4. Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа (стр. 73.)

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Кањижа (стр.79)

6. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за  2024.  годину у општини Кањижа (стр. 81.)

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину (стр. 86.)

8. Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар–септембар 2023. године (стр. 126.)

9. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2022/2023. години (стр. 166.)

10. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2023/2024. годину (стр. 228.)

11. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2022/2023. годину (стр. 311.)

12. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2023/2024. годину (стр. 338.)

13. Предлог Решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа (стр. 382.)

14. Предлог Решења о давању сагласности на  II. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину (стр. 387.)

15. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за сезону: 2023/2024. година (стр. 396.)

16. Одборничка питања