XIV седница Скупштине општине Кањижа

24.03.2022.
  

24. марта 2022. (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Великој сали Градске куће у Кањижи (трг Главни бр. 1.) се одржава XIII седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 13. седнице и 5. ванредне седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3)

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине Кањижа (стр. 9)
 2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Кањижа (стр. 12)
 3. Предлог Одлуке o изменама и допунама Oдлуке о оснивању Регионалног креативног атељеа Кањижа (стр. 13)
 4. Извештај о раду Историјског архива Сента за 2021. годину (стр. 17)
 5. Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2021. годину (стр. 33)
 6. Извештај о раду Спортског савеза општине Кањижа за 2021. годину (стр. 41)
 7. Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа за 2021. годину (стр. 45)
 8. Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа за 2021. годину (стр. 62)
 9. Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2021. годину (стр. 69)
 10. Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2021. годину (стр. 77)
 11. Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа за 2021. годину (стр. 87)
 12. Извештај о раду Дома здравља Кањижа за 2021. годину (стр. 99)
 13. Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2021. годину (стр. 106)
 14. Извештај о раду Црвеног крста Кањижа за 2021. годину (стр. 117)
 15. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за 2021. годину (стр. 127)
 16. Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа за 2021. годину (стр. 131)
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Библиотеке „József Attila” Кањижа (стр. 167)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Образовне-културне установе „Cnesa“ Кањижа (стр. 170)
 19. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Кањижа (стр. 173)
 20. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр.27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр.300 , (Мишљење) , (Решење)
 21. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности уписане у ЛН бр. 3149 КО Кањижа, парц. бр. 2950, непосредном погодбом по тржишној вредности
 22. Предлог Решења о разрешењу директора Регионалног креативног атељеа Кањижа
 23. Предлог Решења о именовању директора Регионалног креативног атељеа Кањижа , Закључак о давању сагласности у поступку именовања директора Регионалног креативног атељеа у Кањижи
 24. Одборничка питања

           Предлог за допуну дневног реда

           Допуна дневног реда