European Year Of Citizens Workshop i studijsko putovanje

18.09.2014.
 

NAZIV PROGRAMA: Europe for Citizens/EACEA
Ime projekta: EU - Teaching and Learning from Each Other, Kanjiza

Mesto i datum оdržavanja: Tata (Mađarska), 18-19. avgust 2014.

Na manifestaciji je učestvovalo ukupno 37 učesnika iz sledećih gradova:

1. Samouprava opštine Ferencvaroš - Mađarska: 10
2. Grad Kralovski Chlmec - Slovačka: 3
3. Samouprava grada Kiškunhalaša - Mađarska: 5
4. Samouprava opštine Kanjiža - Srbija: 6
5. Grad Sfantu Gheorghe - Rumunija: -
6. Samouprava grada Tata - Mađarska: 13

Kratak opis:

P O D S E T N I K – MEETING REPORT

Mesto: Tata (Mađarska)
Datum: 18-19. septembar 2014.
Učesnici: Prema priloženoj listi prisustva.
Predmet: EUROPEAN YEAR OF CITIZENS workshop
5. radionica je bila u kombinaciji sa ekskurzijom.
Na peti put održan stručnom skupu u Tati su učestvovali lideri obrazovne institucije iz Kanjiže. Cilj radionice je razmena pedagoškog iskustava u obrazovanje, prezentacija dobre prakse i primere, nacrt i diskusija zajedničkih problema.
Teme koje se organizuju oko obrazovajna: izbor karijere, problemi zapošljavanja, nezaposlenost mladih.
Učesnici su posetili Stručnu Školu Blathy Otto.
Jedna prezentacija jr bila održana u Filijalu za Zapošljavanje u Opštinsku Upravu,na kojoj je bilo predemet izbor karijere.
Kasnije je bio Okrugli sto u Gradskoj Kući u Tati. Tema diskusije:
1. Proces izbora karijere, distribucija zadataka
2. Usluge usmerenje
3. Izbor škola i pomoć u karijeri (Nacionalni Portal za Vođenje Karijere)

Pregled komentara u vezi sa radionicom:

1. Treba da pomogne u izbor karijere mladih
2. Lokacija izbora karijera u obrazovnom sistemu
3. Individualni razgovori su takođe važni i u oblasti izbora karijera.
4. Uloga pružanje podrške usluge je veoma važno
5. Programi, koji drže mladi zajedno su takođe važni.
6. Veća je mogućnost zapošljavanja sa dobrom izborom karijera.
7. Mladi sa trživog profesija lako mogu doći do posla
8. Većina nezaposlenost je među mladima.