Пријава некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

05.08.2020.
   
Према Закону о угоститељству, пружаоци услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту пре него што почну ову делатност дужни су да изврше пријаву код јединице локалне самоуправе...

Јавни конкурс за пријем приправника

30.01.2018.
    
На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) и...

Позив на пријаву штете настале услед олује и града

27.06.2017.
   
Одсек за привреду и развој обавештава грађане да штету коју је 23. јуна проузроковала олуја и град на стамбеним, привредним објектима, оруђима и на пољопривредним културама,...

Измењен јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину

30.08.2016.
   
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је обавестио локалне самоуправе дана 19.08.2016. године да су изменили услове за остваривање права пречег закупа државног земљишта, па се...

Нацрт средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на јавној расправи

06.10.2015.
    
Општинска управа општине Кањижа позива сва заинтересована лица да доставе коментаре на нацрт Средњорочног програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Кањижа у року од 10...
  1    2