Измењен јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину

30.08.2016.
   

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је обавестио локалне самоуправе дана 19.08.2016. године да су изменили услове за остваривање права пречег закупа државног земљишта, па се мења и текст позива и прикључени документи.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), надлежни орган јединице локалне самоуправе - Општинска управа - Одељење за привреду, финансије и развој, Одсек за привреду и развој Општине Кањижа, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Кањижа за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.