Јавна набавка 42/2019

19.06.2019.
 
Набавка добара –  Набавка противградних ракета

Јавна набавка 41/2019

19.06.2019.
 
Услугa организовања манифестације -– XXVIII. Жетелачка свечаност у Долинама ...

Јавна набавка 40/2019

18.06.2019.
 
Набавка радова: Одржавање и поравнање атарских путева на територији општине Кањижа ...

Јавна набавка 37/2019

14.06.2019.
 
Hабавка извођења радова - набавка и монтажа топлотне пумпе у ПУ Наши Бисери – објекат Маслачак ...

Јавна набавка 39/2019

13.06.2019.
 
Услуга организовања манифестације  - Избор „Мис штранда” у Кањижи ...

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Општини Кањижа

11.06.2019.
   
Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Општини Кањижа