Конкурс за јавно информисање

25.05.2017.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о...

Решење о расподели средстава за медијске садржаје

16.05.2016.
 
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 37. и 38....

Решење о образовању Комисије за избор пројеката

16.05.2016.
 
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19., 20., 21....

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја

03.03.2016.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о...

Саопштење лоакалне самоуправе

14.05.2015.
  
06. маја 2015. године, председник општине Кањижа је донео решење о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2015. години. ...

Cуфинансирање производње медијских садржаја

08.05.2015.
 
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, члана 37. и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,...
  1    ...    4    5    6    ...    8