Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја

03.03.2016.
  

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016) председник општине Кањижа расписуjе конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета општине Кањижа за 2016. годину додељују се у висини од 7.300.000,00 динара.Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – образац бр. 1.1

Образац за пријаву