Процена утицаја на животну средину

26.03.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: 1. Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр. 1. поднело је...

Процена утицаја на животну средину у вези комуналних улагања

16.03.2015.
  
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: –            Општина Кањижа из Кањиже, Главни...

Израда студија о процени утицаја на животну средину

06.02.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је Телек Паприка д.о.о. из Мартоноша (Маршала Тита бр. 84.) поднело...

Позив грађанима за одржавање одводних канала

30.01.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове упућује позив грађанима општине да са обзиром на повећани ниво унутрашњих и подземних вода на територији општине, више пажње посвете одржавању пропуста...

Jавна расправа студије процене утицаја трансфер станице

26.01.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Презентација и јавна расправа студије процене утицаја трансфер станице са рециклажним...

Служба за инспекцијско-надзорне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

09.01.2015.
   
– Регионална депонија Д. О. О. Суботица из Суботице, трг Цара Лазара бр. 1. поднело је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на...
  1    ...    23    24    25    ...    27