Служба за инспекцијско-надзорне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

09.01.2015.
   
– Регионална депонија Д. О. О. Суботица из Суботице, трг Цара Лазара бр. 1. поднело је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на...

Обавештење у вези одлагања грађевинског отпада

06.01.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове обавештава грађане општине да Скупштина oпштине Кањижа на 22. седници, одржаног дана 29. децембра 2014. године донела је Одлуку о одлагању инертног...

Јавна презентација yрбанистичког пројекта

05.12.2014.
   
Служба за инспекцијско–надзорне послове Општинске управе Кањижа оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење комплекса и изградњу трансфер станице на катастарској парцели бр.6015/2 к.о. Мартонош у...

Програм рада службе за инспекцијско-надзорне послове за месец децембар

25.11.2014.
   
Cлужбa за инспекцијско-надзорне послове обавештава грађане општине да ће у току децембра 2014 године наставити са акцијом контроле јавних површина по следећем распореду:   ...

Јавни увид у предлог проглашења парка природе „Мртваје горњег Потисја“

30.10.2014.
   
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава јавни увид у предлог покрајинске уредбе о проглашењу парка природе „Мртваје горњег Потисја“ и студију заштите...

Преусмеравање саобраћаја од раскрнице Велебит-Ором до Новог Села

27.10.2014.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава Вас да се одобрава Компанији Војпут промена режима саобраћаја на територији општине Кањижа – преусмеравање саобраћаја на...