Правна помоћ за покретање рехабилитације

21.03.2014.
   

Саопштење локалне самоуправе

Локална самоуправа Кањижа наставља да пружа бесплатну правну помоћ грађанима за рехабилитацију својих сродника који су лишени живота у Србији након ослобођења (1944. – 1945.). Шеф Одељења за опште полсове, Атила Каса дипл. правник обавља послове везане за покретање поступка у којем процесу супружници, деца, браћа и сестре рехабилитоване особе имају право на материјално рехабилитационо обештећење.

У Кањижи не функционише канцеларија удружења грађана „ЦМХ“ (која у шест градова у Војводини обавља овај задатак), те је локална самоуправа преузела пружање помоћи у вези рехабилитације и враћања имовине.

На основу Закона о рехабилитацији сродници особа којима је повређено право на живот, лишењем живота на територији Републике Србије без судске или административне одлуке, имају право на рехабилитацију те особе.

У протеклом периоду (од средине 2013. године до данас) великом броју лица (око 30 породица) је састављен захтев за рехабилитационо обештећење и прослеђен Комисији за рехабилитационо обештећење која је захтеве уважила и у већини случајева извршила исплату материјалног обештећења.

Позивамо све грађане да се обрате општинској управи (Атила Каса, тел.: 873-248) уколико полажу право на рехабилитацију сродника и на материјално обештећење и потребна им је бесплатна правна помоћ. Поступак није везан за рок.

Локална самоуправа је у периоду од три године пружала бесплатну правну помоћ везано за враћање одузете имовине, чији је рок истекао 03.03.2014. године. До истека рока обрађено је око 60 захтева, највише из насеља Адорјан, Кањижа, Мартонош, Трешњевац, а у току обраде сваког предмета састављен и комплетиран захтев везано за прибављање потребне документације од историјских архива и катастра које захтеве су потом странке достављале агенцији за реституцију.