Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

11.02.2016.
   

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Правилник), број:V-561-5/2016-1 од 04. фебруара 2016. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“, д.о.о. и општине Кикинда (у даљем тексту: Општина),  Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевиснког материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 20 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општина: Кикинда, Ада, Сента, Чока, Кањижа и Нови КнежевацЈавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Пријавни формулар

Изјава