Јавни позиви за подршку пољопривреде

20.05.2022.
  

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2022. години расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне установе општине Кањижа на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа у 2022. години, а који је донео Општинско Веће општине Кањижа уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

1. ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

Услови: регистровано пољопривредно газдинство

Подстицај: у висини од 100%  од укупног износа, односно највише до 16.000,00 динара по кориснику субвенције. За рачуне осемењавања или купљеног семена из периода од 16.11.2021. до 15.11.2022. године, од минималног износа од 2.000,00 динара до максималног износа од 16.000,00 динара по кориснику. Исто приплодно грло може се осемењавати највише два пута.

Додатне информације се могу добити на телефону: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

 

2. ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ И МЕСНАТИХ РАСА

Услови: регистровано газдинство које се бави  узгојем животиња;

Подстицај: у висини 60% од цене грла (са или без ПДВ-а), мером је предвиђен максималан износ средстава од 100.000,00 динара по комаду стеоне јунице и то максимално за 2 комада, максималан износ средстава од 100.000,00 динара по комаду мушког приплодног грла (бика) и то максимално за 2 комада, максималан износ од 40.000,00 динара по комаду за квалитетну назимицу и то максимално за 5 комада, максималан износ од 40.000,00 динара по комаду  мушког приплодног грла (нераста) и то максимално 1 комад на 50 комада крмача, односно 2 комада за власника преко 50 комада крмача, и максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетног овна или јарца и то максимално 1 комад за власника до 50 комада оваца или коза, 2 комада за власника од 51 до 150 комада оваца или коза и 3 комада овна или јарца за власника преко 150 комада оваца или коза, односно максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетне приплодне овце или козе и то највише за 10 комада.

Додатне информације могу се добити на телефону: 024/875-166, локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

 

3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ МАШИНЕ, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА ОСИМ БУШЕЊА БУНАРА

Услови: регистровано газдинство које се бави производњом воћа, грожђа, поврћа, печурака, цвећа  као и житарица, индустријског, ароматичног и зачинског биља и др.;

Подстицај: Интензитет помоћи је 60%, мером је предвиђен минималан износ средстава од 40.000,00 динара а максимални износ од 400.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације могу се добити на телефону: 024/875-166, локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава

 

4. ПОДРШКА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Услови: регистровано газдинство са регистрованом органском производњом

Подстицај: у висини од 100% износа трошкова сертификације и контроле конверзије, најмање 15.000,00 динара а највише до 200.000,00 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефону: 024/875-166, локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава

 

5. СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА

Услови: фотокопија рачуна о трошковима транспорта и третмана лешева животињског порекла издатог у периоду од 16.11.2021. до 15.11.2022. године или потврда од извршиоца услуга о плаћеним трошковима

Подстицај: у висини од 100% цене транспорта и третмана леша животињског порекла, минималан износ по кориснику укупно за целу годину је 7.000,00 дин, а максималан износ је 40.000,00 динара. Подносилац пријаве може исту поднети више пута у току 2022. године.

Додатне информације могу се добити на телефону: 024/875-166, локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

 

6. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА ЗА ПЧЕЛАРЕ

Услови: регистровано газдинство-уписано пчелиње друштво

Подстицај: у висини од 100% износа трошкова набавке лекова за пчеларе, најмање 2.000,00 динара а највише 15.000,00 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефону: 024/875-166, локал 243.

Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава