Службени лист општине Кањижа – 2021/18

08.09.2021.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО НА ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА БР. Е-2795   336
  • ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНA ОПШТИНЕ КАЊИЖА        336
  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 402 КО МАЛЕ ПИЈАЦЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА          342
  • ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  У 2021. ГОДИНИ ПО РАСПИСАНОМ II ЈАВНОМ ПОЗИВУ 343
  • ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ ПО РАСПИСАНОМ II ЈАВНОМ КОНКУРСУ           345
  • РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2021. ГОДИНИ            346
  • OДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА (Број Одлуке: VIII/2021-21) 356


Службени лист општине Кањижа – 2021/18