Службени лист општине Кањижа – 2020/32

30.12.2020.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА ПЕРИОД 2021-2027. 1022 ОДЛУКА О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА...

Службени лист општине Кањижа – 2020/31

18.12.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 9 У ХОРГОШУ, УЛ. КАЊИШКИ ПУТ БР. 2 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/30

10.12.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Чаба Шарњаи) 874 ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 875 ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/29

30.11.2020.
  
САДРЖАЈ: ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА            801 ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА И ИЗАБРАНИМ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/28

10.11.2020.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    790 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА...