Службени лист општине Кањижа – 2019/7

23.04.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ „НАСЕЉЕ ЧИСТОГ ИЗВОРА“ НА ЗГРАДУ ДОМА КУЛТУРЕ У ХОРГОШУ                147 ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    147 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/6

23.04.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП  ДЕЛOВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8802 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    129 ОДЛУКА О ДАВАЊУ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/5

21.03.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О  ИЗБОРУ  КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ И СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА  АМАТЕРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА...

Службени лист општине Кањижа – 2019/4

15.03.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ УПИСАНИМ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА    59 ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/3

14.02.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8365 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        43 ...