Службени лист општине Кањижа – 2020/17

25.06.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА           381 РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            383 РЕЊЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА...

Службени лист општине Кањижа – 2020/16

22.06.2020.
  
САДРЖАЈ ЗАПИСНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНУ КАЊИЖА ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ  ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/15

17.06.2020.
  
САДРЖАЈ РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020....

Службени лист општине Кањижа – 2020/14

11.06.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        345 РЕШЕЊЕ УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ (Образац...

Службени лист општине Кањижа – 2020/13

08.06.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К.О. ХОРГОШ, ПАРЦ. БР. 1383 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ   338 ...