Службени лист општине Кањижа – 2017/5

05.05.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа         89 ПРОГРАМ коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на...

Службени лист општине Кањижа – 2017/4

25.04.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о располагању становима општине Кањижа 61 ОДЛУКА о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“...

Службени лист општине Кањижа – 2017/3

29.03.2017.
  
САДРЖАЈ: ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину 57 ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у...

Службени лист општине Кањижа – 2017/2

02.03.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа ( др Ева Берењи)             28 ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа...

Службени лист општине Кањижа – 2017/1

09.02.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA о брисању заштите са Природног споменика вртне архитектуре „Парк у Хоргошу“  1 ОДЛУКA о покретању поступка за отуђење покретне ствари – превозног...