Службени лист општине Кањижа – 2021/6

19.04.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  86 ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 13...

Службени лист општине Кањижа – 2021/4

26.03.2021.
 
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/3

16.03.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛA НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 936 К.О. КАЊИЖА, ПАРЦЕЛА БР. 3034, СТАН БРОЈ 2 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/2

19.02.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 5140/2 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    6 ОДЛУКА  О...