Службени лист општине Кањижа – 2019/10

11.06.2019.
  
САДРЖАЈ: КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У  ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА      395 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/9

06.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       195 ОДЛУКА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА       203 ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2019/8

06.05.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА    189 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/7

23.04.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ „НАСЕЉЕ ЧИСТОГ ИЗВОРА“ НА ЗГРАДУ ДОМА КУЛТУРЕ У ХОРГОШУ                147 ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    147 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/6

23.04.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП  ДЕЛOВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8802 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    129 ОДЛУКА О ДАВАЊУ...