Службени лист општине Кањижа – 2018/16

05.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА                   474 ОГЛАС ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/15

05.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 1811/18 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/14

23.10.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 103/300 ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ  У ЛН БР. 903 КО КАЊИЖА БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ         387 ОДЛУКА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/13

08.10.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ 1/2 ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 6173 К.О. КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    346 ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ДЕЛА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/12

04.09.2018.
 
САДРЖАЈ: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕ-МАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРА-НИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        343 ...