Службени лист општине Кањижа – 2019/15

08.10.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 468 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ         469 ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ           469 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/14

08.10.2019.
  
САДРЖАЈ: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА            466 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/13

16.09.2019.
 
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Миклош Хармат)                438 ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Жолт Бичкеи)             438 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/12

01.07.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 296 К. О. ТРЕШЊЕВАЦ  ПАРЦ. БР. 625/4 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА              ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/11

20.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       ...