Службени лист општине Кањижа – 2017/1

09.02.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA о брисању заштите са Природног споменика вртне архитектуре „Парк у Хоргошу“  1 ОДЛУКA о покретању поступка за отуђење покретне ствари – превозног...

Службени лист општине Кањижа – 2016/27

29.12.2016.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКА о ангажовању екстерног ревизора за ревизију Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2016. годину    728 ОДЛУКА о додељивању искључивог права Јавном предузећу...

Службени лист општине Кањижа – 2016/26

15.12.2016.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА  о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кањижа     715 ОГЛАС  за...

Службени лист општине Кањижа – 2016/25

15.12.2016.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за период од 01.01.2017. године...

Службени лист општине Кањижа – 2016/24

29.11.2016.
  
САДРЖАЈ ПРАВИЛНИК о организацији  и систематизацији радних места у Oпштинској управи општине Kањижа ...