Службени лист општине Кањижа – 2017/15

23.10.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кањижа  412 ОГЛАС  за...

Службени лист општине Кањижа – 2017/14

23.10.2017.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и...

Службени лист општине Кањижа – 2017/13

05.10.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о доношењу Плана детаљне регулације Блока 24 – радне зоне у насељу Kањижа    369 ОДЛУКА о додели јавних признања општине Кањижа за...

Службени лист општине Кањижа – 2017/12

18.09.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о изменама Пословника Општинског већа општине Кањижа               361 ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/11

04.09.2017.
 
САДРЖАЈ:   ОДЛУКА  о изменама и допунама Програмa подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину           356 ОДЛУКА о...