Службени лист општине Кањижа – 2017/3

29.03.2017.
  
САДРЖАЈ: ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину 57 ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у...

Службени лист општине Кањижа – 2017/2

02.03.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа ( др Ева Берењи)             28 ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа...

Службени лист општине Кањижа – 2017/1

09.02.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA о брисању заштите са Природног споменика вртне архитектуре „Парк у Хоргошу“  1 ОДЛУКA о покретању поступка за отуђење покретне ствари – превозног...

Службени лист општине Кањижа – 2016/27

29.12.2016.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКА о ангажовању екстерног ревизора за ревизију Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2016. годину    728 ОДЛУКА о додељивању искључивог права Јавном предузећу...