Службени лист општине Кањижа – 2017/12

18.09.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о изменама Пословника Општинског већа општине Кањижа               361 ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/11

04.09.2017.
 
САДРЖАЈ:   ОДЛУКА  о изменама и допунама Програмa подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину           356 ОДЛУКА о...

Службени лист општине Кањижа – 2017/10

18.08.2017.
 
САДРЖАЈ:   II. ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину 350 РЕШЕЊЕ о именовању Oрганизационог одбора...

Службени лист општине Кањижа – 2017/9

07.08.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о прибављању непокретности уписане уписане у ЛН бр. 1664, к.о. Ором, парцела бр. 129/16 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом       282 ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/8

12.07.2017.
  
САДРЖАЈ    СТАТУТ ОПШТИНЕ KАЊИЖА (пречишћен текст)    242 ОСНИВАЧКИ  АК Т ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (пречишћен текст)    264 ...