Службени лист општине Кањижа – 2019/12

01.07.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 296 К. О. ТРЕШЊЕВАЦ  ПАРЦ. БР. 625/4 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА              ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/11

20.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/10

11.06.2019.
  
САДРЖАЈ: КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У  ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА      395 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/9

06.06.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       195 ОДЛУКА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА       203 ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2019/8

06.05.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА    189 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ...