Службени лист општине Кањижа – 2021/18

08.09.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО НА ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА БР. Е-2795 ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/17

25.08.2021.
 
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У II ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2021....

Службени лист општине Кањижа – 2021/16

19.08.2021.
 
САДРЖАЈ ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 2 НЕЕТАЖИРАНЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ УПИСАН У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/15

29.07.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5548 К.О. КАЊИЖА, НА ПАРЦ. БР. 1020, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 20 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/14

28.07.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР             302 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О...