Службени лист општине Кањижа – 2019/3

14.02.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8365 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        43 ...

Службени лист општине Кањижа – 2019/2

07.02.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА   28 ОГЛАС ЗА...

Службени лист општине Кањижа – 2019/1

07.02.2019.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА            1 ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА          2 ОДЛУКА...

Службени лист општине Кањижа – 2018/19

31.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                               616 ...

Службени лист општине Кањижа – 2018/18

27.12.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ИМЕ ДУГА ЗА ЛЕКОВЕ НА...