Службени лист општине Кањижа – 2020/27

29.10.2020.
  
САДРЖАЈ: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДОРЈАН              776 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛЕБИТ                 777 ИЗВЕШТАЈ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/26

28.10.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА 636 ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА         642 ОДЛУКА...

Службени лист општине Кањижа – 2020/25

07.10.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 10 У КАЊИЖИ, УЛ. ГЛАВНА БР. 5  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  630 ...

Службени лист општине Кањижа – 2020/24

07.10.2020.
  
САДРЖАЈ: ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДОРЈАН     611 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛЕБИТ      612 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА...

Службени лист општине Кањижа – 2020/23

05.10.2020.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ((Реже Домонкош)    438 ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Милош Кравић)        439 ОДЛУКА...