Службени лист општине Кањижа – 2018/1

15.01.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини кањижа  1 ОГЛАС за...

Службени лист општине Кањижа – 2017/19

28.12.2017.
  
САДРЖАЈ:   ОДЛУКА о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Кањижа                            509 ОДЛУКА о...

Службени лист општине Кањижа – 2017/18

08.12.2017.
 
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о начину спровођења јавне расправе               435 ОДЛУКА о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Кањижа           438 ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/17

27.11.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о оснивању буџетског фонда за финансирање програма и мера активне политике запошљавања   430 ОДЛУКА о изменама Oдлуке о оснивању Канцеларије за младе...

Службени лист општине Кањижа – 2017/16

13.11.2017.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве          428 ИСПРАВКА (GENEZA DOO ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU KANJIŽA)            429 ИСПРАВКА (FEJEŠ DOO ZA...