Службени лист општине Кањижа – 2018/7

20.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА            205 ...

Службени лист општине Кањижа – 2018/6

19.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ              184 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И...

Службени лист општине Кањижа – 2018/5

18.04.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ ...

Службени лист општине Кањижа – 2018/4

05.04.2018.
  
САДРЖАЈ   ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О OПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА   115 ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СПОРТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА  ...

Службени лист општине Кањижа – 2018/3

13.03.2018.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА            92 ОДЛУКА О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, OПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА И СУЗБИЈАЊУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ...