Службени лист општине Кањижа – 2020/25

07.10.2020.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 10 У КАЊИЖИ, УЛ. ГЛАВНА БР. 5  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  630
  • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 630
  • DÖNTÉS AZ IFJÚSÁGI IRODA KOORDINÁTORÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 631
  • ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА             632


Службени лист општине Кањижа – 2020/25