План јавних набавки за 2020. годину – 5. измена

18.05.2020.
   

2.. 3. и 4. измена плана се односи на део плана који садржи набавке на које се закон не примењује.План јавних набавки за 2020. годину – 5. измена