Службени лист општине Кањижа – 2019/11

20.06.2019.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА        414
  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      415
  • ОДЛУКА  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      415
  • ОДЛУКА  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 398 К. О. МАЛЕ ПИЈАЦЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 416
  • ОДЛУКА  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 2862 К. О. МАРТОНОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 417
  • ОДЛУКА  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      418
  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 296 К. О. ТРЕШЊЕВАЦ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА               419
  • ОДЛУКА  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 6284 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      420


Службени лист општине Кањижа – 2019/11