Службени лист општине Кањижа – 2019/10

11.06.2019.
  

САДРЖАЈ:

  • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У  ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА      395


Службени лист општине Кањижа – 2019/10