Службени лист општине Кањижа – 2019/5

21.03.2019.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О  ИЗБОРУ  КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ И СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА  АМАТЕРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ 123
  • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА OРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА КОЛОНИЈЕ КЊИЖЕВНИКА У КАЊИЖИ           124
  • ЈАВНИ КОНКУР С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ           125
  • ЈАВНИ  КОНКУР С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ    127


Службени лист општине Кањижа – 2019/5