Саопштење о оверавању потписа, рукописа и преписа

02.03.2017.
   

Општинска управа општине Кањижа обавештава јавност да због измене закона од 1. марта не врши оверавање потписа, рукописа и преписа. Сагласно одредбама  члана 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 93/2014 и 22/2015) у општинама у којима је именован јавни бележник од 1. марта 2017. године послове оверавања потписа, рукописа и преписа врши исти.

Грађани општине Кањижа убудуће своје захтеве за оверавање потписа, рукописа и преписа подносе јавном бележнику Еви Граца Шоти. Канцеларија јавног бележника налази се у Кањижеи, на адреси Болманска 4.