Информације из области грађевинарства

26.05.2015.
   
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и уз подршку USAID-а организује рад позивног центра којим би се...

Почела изградња бициклистичке стазе у Хоргошу

21.05.2015.
  
20. маја председник општине Кањижа, Михаљ др Бимбо је посетио радове у Хоргошу на почетној локацији бициклистичке стазе. Прва фаза радова садржи 1.700 метара стазе, а...

Подржана санација дела водоводне мреже у Кањижи

15.05.2015.
 
У згради Покрајинске владе АП Војводине 12. маја 2015. године су потписани Уговори о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области...

Преусмеравање саобраћаја од раскрнице Велебит-Ором до „Кермеци ћошка”

15.05.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава грађане да се одобрава kомпанији „Војпут“ промена режима саобраћаја на територији општине Кањижа – преусмеравање саобраћаја на...

Јавнa презентацијa урбанистичког пројекта

14.05.2015.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Одлучивање о потреби израде студија о процени утицаја на животну средину

08.05.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да: Генеза Д.О.О. из Кањиже, ул. Вука Караџића бб. поднело је Захтев...
  1    ...    51    52    53    ...    61