Листа дефицитарних занимања

04.05.2022.
 
На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014 и 30/2020) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 27....

Упис деце у припремни предшколски програм

28.04.2022.
  
Одељење за општу управу и заједничке послове објавило је обавештење о  упису деце у предшколску установу за школску 2022/2023. годину. У припремну предшколску групу,...

Упис деце у први разред основне школе

22.02.2022.
 
Ради организованог уписа деце у први разред основне школе за школску 2022/23. годину сагласно одредбама Закона о основном образовању и васпитању, Одељење за општу  управу и...

Конкурс за регресирање путних трошкова студената

08.02.2022.
  
  На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 -...

Конкурс за студентске стипендије у 2021/2022 години

01.11.2021.
 
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014 и 30/2020) Председник општине Кањижа  расписује К О Н...