Обавештење о начину остваривању права коришћења без плаћања накнаде државног земљишта за 2023. годину на територији општине Кањижа

24.06.2022.
  
          У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима...

Обавештење о начину остваривања права пречег закупа државног земљишта у 2023. година на територији општине Кањиже

24.06.2022.
  
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др закон) и Правилником...

Преглед комбајна и трактора пред жетву

30.05.2022.
  
Као сваке године, и ове ће се морати извршити технички преглед у погледу противпожарне заштите свих комбајна и трактора, који врше превоз семена и сламе као...

Јавни позиви за подршку пољопривреде

20.05.2022.
  
Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2022. години расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне...

Бесплатна хемијска анализа земљишта

11.03.2022.
 
Локална самоуправа Кањижа обавештава регистроване пољопривреднике општине Кањижа да од 14. марта 2022. године почиње прикупљање пријава за бесплатну хемијску анализу земљишта! Један пољопривредник има...

Давање у закуп државног земљишта по трећем кругу јавног надметања

07.03.2022.
 
Управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће омогућити свим заинтересованим...