Додела бесповратних средстава Буџетског фонда за пољопривреду

30.09.2019.
 
На основу Јавних позива Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Општине Кањижа за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање реализованих инвестиција у набавку...

Чврста подлога од туцаника између Орома и Долина

30.09.2019.
 
Општина Кањижа сваке године успешно конкурише код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за средства намењена одржавању и изградњи атарских путева, а ове јесени радови...

Обавештење о начину остваривања права коришћења државног земљишта без накнаде у 2020. години

11.07.2019.
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања...

Обавештење о начину остваривања права пречег закупа државног земљишта у 2020. години

11.07.2019.
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима...

Поједностављена пријава сезонских радника

12.06.2019.
  
Обавештење послодавцима који ангажују сезонске раднике и сезонским радницима на пољу пољопривредне делатности У јуну 2018. Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о поједностављеном...

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава

29.05.2019.
  
Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2019. години расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне...