Пречишћен текст Пословника Скупштине општине Кањижа.

21.03.2014.
 
На основу члана 65. Пословника Скупштине општине Кањижа Комисијa за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа на седници одржаној 20. фебруара 2014. године, утврдила је...

XV седница Скупштине општине Кањижа

21.03.2014.
 
Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Кањижа Скупштина Општине Кањижа Број:  06-2/2014-I/Б Дана: 21. марта  2014. године К а њ и ж а На основу...

Правна помоћ за покретање рехабилитације

21.03.2014.
   
Саопштење локалне самоуправе Локална самоуправа Кањижа наставља да пружа бесплатну правну помоћ грађанима за рехабилитацију својих сродника који су лишени живота у Србији након ослобођења...

Заједници заједно - Конкурс Нафтне Индустрије Србије

21.03.2014.
   
Нафтна индустрија Србије потписала је споразум о сарадњи са општином Кањижа 13.03.2014. који ће омогућити да се и ове године реализују различити социјално одговорни пројекти, вредни...
  1    ...    260    261    262    ...    278