Урбанистички пројекат уређења пословног објекта

05.08.2015.
  
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Измена главног пројекта санације водоводне мреже

16.07.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да je Oпштина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр. 1. поднелa Захтев за...

Израда студије о процени утицаја на животну средину

13.07.2015.
   
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да Бохата Ибоља из Кањиже, Широка бр. 60/а поднела је Захтев за одлучивање...

Продужење рока за прскање комараца

08.07.2015.
   
Служба за инспекцијско надзорне послове при Општинској управи Кањижа обавештава грађане наше општине да, због неповољних метеоролошких прилика рок за извршење првог авиотретмана одраслих форми комараца...

Програм рада Службе за инспекцијско-надзорне послове за месец јул

03.07.2015.
   
Обавештавају се грађани општине да ће Служба за инспекцијски надзор у току јула месеца 2015. године наставити са акцијом контроле јавних површина по следећем распореду: ...

Акција сузбијања одраслих форми комараца из ВАЗДУХА

02.07.2015.
    
Обавештење Oбавештавамо грађане наше општине да, уколико метеоролошке прилике буду повољне, у периоду од 30.06.2015. до 11.07.2015. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршиће се...
  1    ...    18    19    20    ...    26