Служба за инспекцијско-надзорне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

09.01.2015.
   

– Регионална депонија Д. О. О. Суботица из Суботице, трг Цара Лазара бр. 1. поднело је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину. Предмет студије је пројекат изградњe Трансфер станице са рециклажним двориштем на парцели топ. број 6015/2 К. О. Мартонош (код Малог песка, поред постојеће комуналне депоније). Рок за доставу мишљења је 6. фебруара 2015. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5 зграде општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.