Обавештење у вези одлагања грађевинског отпада

06.01.2015.
   

Служба за инспекцијско-надзорне послове обавештава грађане општине да Скупштина oпштине Кањижа на 22. седници, одржаног дана 29. децембра 2014. године донела је Одлуку о одлагању инертног отпада на територији општине Кањижа.

У складу са овом одлуком заинтересовани могу да одлажу грађевински отпад – шут – на следећим локацијама:

1. У Кањижи на парцели бр. 5760 и 5763 које се налазе на крају Београдске улице преко пута главног улаза д. о. о. Крин вуд-а.

2. Код Малог Песка на постојећој депонији комуналног отпада - парцела бр. 6015/1 к. о. Мартонош.      

3. У Хоргошу на два места:      

- на парцели бр. 69/1 к. о. Хоргош - локација је позната по називу „Бара” - прилаз са улице Дожа Ђерђа,

- на парцели бр. 2171 к. о. Хоргош – локација се простире између улица Језерска и Гунараш шор.



Ситуација одлагања инертног отпада на територији општине Кањижа

Локација у Кањижи

Локација код Малог Песка

Локација бр. 1. у Хоргошу

Локација бр. 2. у Хоргошу