Јaвна презентација урбанистичког пројекта

05.09.2014.
  

Оглашава се урбанистички пројекат за изградњу електране на биомасу за комплекс когенеративног гасног постројења  за потребе „ENVIGAS BETA“ у  Мартоношу, урбанистички пројекат за изградњу тренч силоса за потребе „ENVIGAS DELTA“ у  Мартоношу и урбанистички пројекат за изградњу  елктране на биомасу за комплекс когенеративног гасног постројења  за потребе „ENVIGAS ALFA“ у  Мартоношу. Јавна презентација Урбанистичких пројеката, одржаће се у трајању од 7 дана, од 05. септембра до 13. септембра  2014. године. Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 5., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. Урбанистички пројекат је на располагању и у дигиталном облику на официјалном сајту општине Кањижа. Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавне презентације, најкасније до 15. септембра  2014. год.Текст огласа

Биогасно постројење_Енвигас Алфа

Биогасно постројење_Енвигас Бета

Тренч силоси_Енвигас Делта