XXII седница Скупштине општине Кањижа

22.03.2023.
 

23. март 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XXII седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 21. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу (стр. 8.)
 2. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности на територији катастарске општине Мартонош непосредном погодбом по тржишној вредности ради изградње сервисног пута унутар дела радне зоне бр. 13 у КО Мартонош (стр. 27.)
 3. Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Кањижа уписаној у ЛН бр. 936 к.о. Кањижа, парц.бр. 6617 од Центра за социјални рад Кањижа (стр. 31.)
 4. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 936 КО Кањижа парц. бр. 6617 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања (стр. 33.)
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 1943 КО Хоргош парц. бр. 14431 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања (стр. 36.)
 6. Предлог Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине (стр. 40.)
 7. Предлог Решења о давању сагласности на  Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива Сента за 2022. годину (стр. 59.)
 8. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Дома здравља Кањижа за 2022. годину (стр. 74.)
 9. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2022. годину (стр. 79.)
 10. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа за 2022. годину (стр. 91.)
 11. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Црвеног крста Кањижа за 2022. годину (стр. 98.)
 12. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Спортског савеза општине Кањижа за 2022. годину (стр. 107.)
 13. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2022. годину (стр. 111.)
 14. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа у 2022. години (стр. 120.)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа за 2022. годину (стр. 133.)
 16. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2022. годину (стр. 150.)
 17. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за 2022. годину (стр. 162.)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа у 2022. години (стр. 168.)
 19. Предлог Решења о давању сагласности на  Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2022. годину (стр. 212.)
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању (стр. 226.)
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр. 1. Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 229.)
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа (стр. 235.)
 23. Одборничка питања

- Dopunski material