Одвод атмосферских вода

15.08.2014.
   

Служба за инспекцијско-надзорне послове упућује позив грађанима општине да са обзиром на обилне падавине које су задесиле у протеклом периоду, више пажње посвете одржавању пропуста и уличних одводних канала за кишницу, као мера предострожности против настајања штета од унутрашњих и подземних вода.

Инспекција током јесењег периода редовно ће контролисати одржавање уличне атмосферске канализације.

Подсећамо грађане да у складу са чланом 10. општинске Одлуке о одвођењу атмосферских вода у насељима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ број 07/2005) да власници и корисници непокретности имају обавезу да отворене уличне канале испред својих површина одржавају у чистом и исправном стању у циљу несметаног одвођења атмосферских вода.

Грађане, које не спроводу горе наведену обавезу, инспекција ће строго казнити